Δe_Motion
Linear Light

Year:
2017

Location:
Δe_Λab, Athens

Materials:
PLA
LED Neon Lights

Method:
3D Printed

Video:
Youtube


Σχεδιάζοντας κάθε στοιχείο του στούντιο ως αρχιτέκτονες είναι μια πρόκληση. Προσπαθήσαμε να εμπνευστούμε για το σχεδιασμό του χώρου μας από τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες μας.

Το ταξίδι του project ξεκίνησε από το ενδιαφέρον του στούντιο για την κατανόηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντός του.

Μια σειρά από διαγράμματα που εξέταζαν τη φυσική ροή των ανθρώπων γύρω από την πλατεία της Νέας Σμύρνης δημιουργήθηκαν για να κατανοηθεί τη φυσική κυκλοφορία της πλατείας. Το Δe_motion απεικονίζει τη ροή ως μια στατική εικόνα μιας φυσικής κίνησης.

Ο σχεδιασμός αυτής της στιγμής υλοποιείται από LED φώτα φθορίου και 3D τυπωμένες αρθρώσεις που συνδέουν όλα τα στοιχεία μαζί.Designing every element of the studio as architects is a challenge by itself. We tried to get inspired for the design of our space by our personal interests and concerns.

The journey of the project begun by the studio’s interest of always understanding and upgrading its environment.

A series of diagrams exploring the natural flow of people around Nea Smirni square was created in order to understand the natural circulation of it. Δe_motion depicts that flow as a frozen frame of a natural movement.

The design of that moment is materialised by LED Neon Lights and 3D Printed joints which connect all the elements together.