Η μετάβαση
από το ψηφιακό περιβάλλον
στον υλικό κόσμο

Author:
Apostolos Marios Mouzakopoulos
Theodoros Stavropoulos

2019       ·     Year
Greek · Language
158       ·     Pages

Price:
31.00
Register Interest*
επιθυμώ να ενημερωθώ όταν το βιβλίο*
θα είναι διαθέσιμο προς πώληση  


Η μετάβαση
από το ψηφιακό περιβάλλον
στον υλικό κόσμο

Author:
Apostolos Marios Mouzakopoulos
Theodoros Stavropoulos

2019       ·     Year
Greek · Language
158       ·     Pages

Price:
31.00
Register Interest*
επιθυμώ να ενημερωθώ όταν το βιβλίο*
θα είναι διαθέσιμο προς πώληση  


[Περιγραφή από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]


Ο όρος ‘ψηφιακή κατασκευή’ δημιουργεί την υπόσχεση μιας ουτοπίας αυτοματοποίησης της κατασκευής, συγκλίνοντας τα όρια μεταξύ της πραγματικότητας και της επιστημονικής φαντασίας.

[Περιγραφή από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]


Ο όρος ‘ψηφιακή κατασκευή’ δημιουργεί την υπόσχεση μιας ουτοπίας αυτοματοποίησης της κατασκευής, συγκλίνοντας τα όρια μεταξύ της πραγματικότητας και της επιστημονικής φαντασίας.


[Description from the back cover of the Book]


The term ‘digital fabrication’ creates the promise of a utopian automation in fabrication, converging the lines between reality and science fiction.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση παρουσιάζεται ως η υπόσχεση του μέλλοντος, όπου ο καθένας θα μπορεί να παράγει τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί μόνος του. Στην πραγματικότητα όμως είναι η υπόσχεση πως ο καθένας θα μπορεί να παραγάγει τα αντικείμενα που χρειάζεται, όπως τα χρειάζεται. Πρόκειται για τα εργαλεία που επαναφέρουν τη σχέση μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση παρουσιάζεται ως η υπόσχεση του μέλλοντος, όπου ο καθένας θα μπορεί να παράγει τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί μόνος του. Στην πραγματικότητα όμως είναι η υπόσχεση πως ο καθένας θα μπορεί να παραγάγει τα αντικείμενα που χρειάζεται, όπως τα χρειάζεται. Πρόκειται για τα εργαλεία που επαναφέρουν τη σχέση μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή.


3D Printing is being presented as the promise of the future, where anyone could produce everyday objects in their own homes. In reality though, it is the promise that anyone can produce objects customised for their needs, for the way they want to use them. It is about the tools that restore the relationship between producer and user.

Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής μας δίνει τη δυνατότητα να συζητάμε για έναν νέο τύπο τεχνίτη, αυτόν του ψηφιακού, δηλαδή ο τεχνίτης ο οποίος μεταχειρίζεται τα εργαλεία που μετατρέπουν την πληροφορία σε ύλη. Είναι ένα εργαλείο αρκετά δυνατό ώστε να επαναφέρει τον σχεδιαστή δυναμικά στο προσκήνιο και να τον κάνει ανταγωνιστικό προς την κλασική βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Στην πραγματικότητα αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο, αποτελεί προέκταση της σκέψης του σχεδιαστή.

Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής μας δίνει τη δυνατότητα να συζητάμε για έναν νέο τύπο τεχνίτη, αυτόν του ψηφιακού, δηλαδή ο τεχνίτης ο οποίος μεταχειρίζεται τα εργαλεία που μετατρέπουν την πληροφορία σε ύλη. Είναι ένα εργαλείο αρκετά δυνατό ώστε να επαναφέρει τον σχεδιαστή δυναμικά στο προσκήνιο και να τον κάνει ανταγωνιστικό προς την κλασική βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Στην πραγματικότητα αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο, αποτελεί προέκταση της σκέψης του σχεδιαστή.


The 3D printer allows us to talk about a new type of craftsman, the digital one, the craftsman that treats the tools that translate information into matter. It is a tool strong enough that can bring the designer dynamically to the forefront and make him/her competitive towards the classic large scale industrial production. In reality it is more than a tool, it is an extension of the designer’s thought.