Project

Date:
31 January - 3 February 2018

Location:
Turi | Italy

Instructors:
Apostolos Mouzakopoulos
Alessio Verdolino

Basics


Website:
Pier-Program


Project

Date:
31 January - 3 February 2018

Location:
Turi | Italy

Instructors:
Apostolos Mouzakopoulos
Alessio Verdolino

Basics


Website:
Pier-Program


Το μεγάλο κάλεσμα που βλέπουμε στο πρόγραμμα PIER, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Coca Cola, είναι ένας κόσμος νέων ευκαιριών, ένας νέος τρόπος να κάνουμε πράγματα. Οι οικονομίες μεγάλης κλίμακας αρχίζουν να καταρρέουν, γι 'αυτό εστιάζουμε την προσοχή μας σε έργα όπως οι χώροι Maker Spaces και Fab Labs. Οι άνθρωποι που στρέφονται προς αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, που προέρχονται από πολύ διαφορετικούς τόπους, αλλά είναι όλοι ίσοι με μία έννοια: ενώνονται με τις προσπάθειες τους και ενώνονται με τα κοινά τους έργα. Το εργαστήριο impres2o είναι ένα από τα project, για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία ", με στόχο την ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική κοινότητα μέσω επαγγελματικής και καλλιτεχνικής κατάρτισης.

Το project επικεντρώνεται στην εκμάθηση κατασκευής τρισδιάστατων εκτυπωτών (με βάση το μοντέλο RepRap Prusa i3 mk2, που αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα design ανοιχτού κώδικα) Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση για τη λειτουργία, τη χρήση, την κατασκευή και την επισκευή του τρισδιάστατου εκτυπωτή, γνώσεις τις οποίες εφάρμοσαν στην πράξη. Παράλληλα γνώρισαν τη δυναμική της “Open Source” κοινότητας και ήρθαν σε επαφή με τις προοπτικές της σημερινής τεχνολογίας και τον τρόπο που αυτή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο αντίληψης του περιβάλλοντός μας και της κοινωνίας. Το εργαστήριο εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην τρέχουσα, συνεχώς αναπτυσσόμενη, τεχνολογία της αυτοματοποιημένης σχεδίασης και στην εφαρμογή της στην κατασκευή, ακολουθώντας τα πρότυπα της “Open Source” κοινότητας.

Συμμετείχαμε από κοινού με άτομα όλων των ηλικιών σε αυτό το μαγευτικό ταξίδι της ανακάλυψης και της γνώσης και διερευνήσαμε πως μπορούμε να είμαστε μέρος μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης δομής μέσα από καθημερινές ενέργειες. Το εργαστήριο βασίστηκε στο μοντέλο της μάθησης μέσω της πράξης, βάσει του οποίου η ενεργός συμμετοχή αποτελεί το θεμέλιο της διαδικασίας της μάθησης. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και η διέγερση του πάθους για αυτές μέσα από πειραματισμούς και πρακτικές δραστηριότητες, με εργαλεία και υλικά που μπορούν να αποκτηθούν από τοπικά καταστήματα ή βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στον οικιακό μας εξοπλισμό.

Οι συμμετέχοντες κατασκεύασαν τρεις τρισδιάστατους εκτυπωτές, που ανήκουν στην κατηγορία των RepRap εκτυπωτών (εκτυπωτές οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν μέρος του εαυτού τους) και παρέχουν τη δυνατότητα μελλοντικών βελτιώσεων, προσθηκών και προσαρμογών. Με το πέρας των μαθημάτων εξειδίκευσης οι εκτυπωτές θα είναι διαθέσιμοι τόσο στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου όσο και στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τους να δημιουργήσουν νέα έργα, να επανεφεύρουν νέους τρόπους αντίληψης της τεχνολογίας και της χρήσης της μέσα στην κοινότητα με στόχο την εφαρμογή καινοτομιών στα τοπικά επαγγέλματα. Επιδίωξη αποτελεί τα μηχανήματα αυτά να οδηγήσουν στην έναρξη νέων επιχειρήσεων, να εντείνουν την πολιτιστική δραστηριότητα και να χρησιμοποιηθούν από υφιστάμενα τοπικά εγχειρήματα.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εργαλεία, όπως το 3D printing, τα μηχανήματα laser cutting, 3D scanners, τα οποία χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ολοένα και περισσότερο.

Μέσω της γνώσης των διαδικασιών ψηφιακής παραγωγής προσδοκούμε να ανακαλύψουν πως τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνεργατικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τις τοπικές επιχειρήσεις τεχνιτών, βρίσκοντας νέους τρόπους αντίληψης της κατασκευής για την κοινότητα και πως αυτή ευδοκιμεί, μοιράζεται και σχετίζεται με τον σημερινό κόσμο.

Το μεγάλο κάλεσμα που βλέπουμε στο πρόγραμμα PIER, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Coca Cola, είναι ένας κόσμος νέων ευκαιριών, ένας νέος τρόπος να κάνουμε πράγματα. Οι οικονομίες μεγάλης κλίμακας αρχίζουν να καταρρέουν, γι 'αυτό εστιάζουμε την προσοχή μας σε έργα όπως οι χώροι Maker Spaces και Fab Labs. Οι άνθρωποι που στρέφονται προς αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, που προέρχονται από πολύ διαφορετικούς τόπους, αλλά είναι όλοι ίσοι με μία έννοια: ενώνονται με τις προσπάθειες τους και ενώνονται με τα κοινά τους έργα. Το εργαστήριο impres2o είναι ένα από τα project, για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία ", με στόχο την ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική κοινότητα μέσω επαγγελματικής και καλλιτεχνικής κατάρτισης.

Το project επικεντρώνεται στην εκμάθηση κατασκευής τρισδιάστατων εκτυπωτών (με βάση το μοντέλο RepRap Prusa i3 mk2, που αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα design ανοιχτού κώδικα) Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση για τη λειτουργία, τη χρήση, την κατασκευή και την επισκευή του τρισδιάστατου εκτυπωτή, γνώσεις τις οποίες εφάρμοσαν στην πράξη. Παράλληλα γνώρισαν τη δυναμική της “Open Source” κοινότητας και ήρθαν σε επαφή με τις προοπτικές της σημερινής τεχνολογίας και τον τρόπο που αυτή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο αντίληψης του περιβάλλοντός μας και της κοινωνίας. Το εργαστήριο εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην τρέχουσα, συνεχώς αναπτυσσόμενη, τεχνολογία της αυτοματοποιημένης σχεδίασης και στην εφαρμογή της στην κατασκευή, ακολουθώντας τα πρότυπα της “Open Source” κοινότητας.

Συμμετείχαμε από κοινού με άτομα όλων των ηλικιών σε αυτό το μαγευτικό ταξίδι της ανακάλυψης και της γνώσης και διερευνήσαμε πως μπορούμε να είμαστε μέρος μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης δομής μέσα από καθημερινές ενέργειες. Το εργαστήριο βασίστηκε στο μοντέλο της μάθησης μέσω της πράξης, βάσει του οποίου η ενεργός συμμετοχή αποτελεί το θεμέλιο της διαδικασίας της μάθησης. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και η διέγερση του πάθους για αυτές μέσα από πειραματισμούς και πρακτικές δραστηριότητες, με εργαλεία και υλικά που μπορούν να αποκτηθούν από τοπικά καταστήματα ή βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στον οικιακό μας εξοπλισμό.

Οι συμμετέχοντες κατασκεύασαν τρεις τρισδιάστατους εκτυπωτές, που ανήκουν στην κατηγορία των RepRap εκτυπωτών (εκτυπωτές οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν μέρος του εαυτού τους) και παρέχουν τη δυνατότητα μελλοντικών βελτιώσεων, προσθηκών και προσαρμογών. Με το πέρας των μαθημάτων εξειδίκευσης οι εκτυπωτές θα είναι διαθέσιμοι τόσο στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου όσο και στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τους να δημιουργήσουν νέα έργα, να επανεφεύρουν νέους τρόπους αντίληψης της τεχνολογίας και της χρήσης της μέσα στην κοινότητα με στόχο την εφαρμογή καινοτομιών στα τοπικά επαγγέλματα. Επιδίωξη αποτελεί τα μηχανήματα αυτά να οδηγήσουν στην έναρξη νέων επιχειρήσεων, να εντείνουν την πολιτιστική δραστηριότητα και να χρησιμοποιηθούν από υφιστάμενα τοπικά εγχειρήματα.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εργαλεία, όπως το 3D printing, τα μηχανήματα laser cutting, 3D scanners, τα οποία χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ολοένα και περισσότερο.

Μέσω της γνώσης των διαδικασιών ψηφιακής παραγωγής προσδοκούμε να ανακαλύψουν πως τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνεργατικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τις τοπικές επιχειρήσεις τεχνιτών, βρίσκοντας νέους τρόπους αντίληψης της κατασκευής για την κοινότητα και πως αυτή ευδοκιμεί, μοιράζεται και σχετίζεται με τον σημερινό κόσμο.


The great call we are seeing in PIER, with the support of the Coca Cola Foundation, is a world of new opportunities, a new way of doing things. Large-scale economies are starting to collapse, so we focus on projects such as Maker Spaces and Fab Labs. The people who turn to them may seem very different from each other, coming from very different places, but they are all equal to one concept: they are joined by their efforts and united with their common works. The impres2o workshop is one of the projects for refugees in Greece, Italy and Austria, aiming to integrate immigrants into the local community through profecional and artistic training.

The project focuses on learning how to build 3D printers (based on the RepRap Prusa i3 mk2 model, one of the most popular open-source designs). Participants learned about the operation, use, assemble and repair of the 3D printer, knowledge which they have implemented in practice. At the same time, they learned the dynamics of the "Open Source" community and came into contact with the perspectives of today's technology and how it can change the way we perceive our environment and society. The workshop introduced the participants to the current, ever-growing, automated design technology and its implementation in construction, following the standards of the "Open Source" community.

We shared with people of all ages on this enchanting journey of discovery and knowledge and we explored how we can be part of a constantly changing structure through everyday actions. The workshop was based on the model of learning through action, where active participation is the foundation of the learning process. The goal was to develop new technology capabilities and stimulate the passion for them through experimentation and practical activities, with tools and materials that can be acquired at local stores or are already available in our home equipment.

The participants manufactured three 3D printers, part of the RepRap initiative (printers that can reproduce part of themselves), and provide future enhancements, plug-ins and adjustments. Upon completion of the training courses, printers will be available to both workshop participants and residents of the local community, encouraging them to create new projects, reinvent new ways of perceiving technology and using it in the community to implement innovations in the local professions. The aim is that these machines will lead to start-ups, intensify cultural activity and be used by existing local ventures.

During the workshop, participants had the opportunity to get in touch with tools such as 3D printing, laser cutting machines, 3D scanners, which are increasingly used worldwide.

Through the knowledge of digital production processes, we expect to find out how these tools can be used cooperatively with each other and with local craftsmen, finding new ways of conceiving the construction for the community and how it thrives, shares and relates to today's world.